SAMoKRYTYKa (manifestacja poetycka 2006)
[Krytyka - metá]
„Wakat” 2006, nr 1

Towarzysze… z bronią w ręku zwaną pismem! Występuję publicznie z niniejszą treścią, gdyż uznałem, że powinienem złożyć niezbędne wyjaśnienia osobom postronnym i zaangażowanym w życie młodoliterackie: co do swojej – autorskiej – postawy w o(b)mawianiu innych jako czytelnik i krytyk. Swoje (prze)mówienie postanowiłem nazwać SAMoKRYTYKą, gdyż wyznam kilka prawd postlekturowych, zdradzę tajniki swoich poszukiwań, zapowiem dalsze sukcesy i porażki w starciach z autorami i ich tekstami. Taka dola umysłu zniewolonego żądzą przedarcia się do równie krytycznego czytelnika.
23 Aug 2006 by Tomasz Charnas

Numerki krytyczne i krytycznoliterackie 2005
[Krytyka - metá]
„Czas Kultury” 2006, nr 1 (Pogarda)

Zapraszam do lektury poznańskiego dwumiesięcznika, w którym znajdziecie m.in. przegląd (meta)krytycznych czasopism 2005 mojego autorstwa.

Szkic jest zmienioną i skróconą wersją cyklu opublikowanego wcześniej na forum wortalu poetyckiego Nieszuflada.pl. Wywołał wtedy dyskusję i nie/jednoznaczne ataki młodych zagniewanych...
06 May 2006 by Tomasz Charnas

Numerki krytyczne i krytycznoliterackie 2005
[Krytyka - metá]
„Czas Kultury” 2006, nr 1 (Pogarda)

Zapraszam do lektury poznańskiego dwumiesięcznika, w którym znajdziecie m.in. przegląd (meta)krytycznych czasopism 2005 mojego autorstwa.

Szkic jest zmienioną i skróconą wersją cyklu opublikowanego wcześniej na forum wortalu poetyckiego Nieszuflada.pl. Wywołał wtedy dyskusję i nie/jednoznaczne ataki młodych zagniewanych...
06 May 2006 by Tomasz Charnas